This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 13:36:49

anonymous login:
Last login: Tue Oct 27 13:35:48 CET 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/5
#cat /var/www/psika.cz//numerolog-uvod
Numerolog - úvod

Vznik programu

Program Numerolog vznikl v roce 2002 jako práce, jejímž cílem bylo alespoň trochu se naučit programovat v programovacím jazyce C++. V té době jsem studoval na vysoké škole ekonomiku a začal se trochu zabývat počítači.

A protože programovat se člověk obyčejně nenaučí četbou tutoriálů a dokumentace, tak jsem musel něco začít sám tvořit.

Použité zdroje

K vývoji programu mě tehdy nemotivoval nějaký zvláštní zájem o numerologii. Spíš jsem hledal oblast, ve které v té době nebyl software dostupný. A protože jsem někdy předtím narychlo přečetl knihu Normana Shina "Numerologie", kterou v roce 1994 vydal Knižní klub, tak jsem si řekl, proč nevytvořit zrovna aplikaci, která umožní numerologické rozbory dělat trochu pohodlněji.

Distribuce a další vývoj

Přemýšlel jsem chvíli i o případné komerční distribuci. Proto byla původně dostupná jen demoverze, u které nakonec ale zůstalo.

Nemám v plánu nijak tento software dále rozvíjet.

Již nyní je dostupná nová a kompletně jiná verze programu Numerist. Distribuována je pod svobodnou licencí GNU GPL 3 a je možné ji používat na daleko větším množství operačních systémů. Naleznete ji i u mnoha jiných distributorů (svobodného) softwaru.

#stat /var/www/psika.cz/software/numerolog-uvod
File: '/var/www/psika.cz/software/numerolog-uvod'
Size: 1853Inode: 330064regular file
Birth: 2008-05-25 02:22
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
13:36:49 up 777 days, 17 hours, 0 minutes, 34 seconds, 8 users (1 528), load average: 0.04, 0.04, 0.05
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 27.10.2020 13:36:49 in 10.7 milliseconds
##exit 0